Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, MUNICIPIUL TURDA, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Municipiul Turda”, „Instituția”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

www.turdadecide.ro este website-ul MUNICIPIULUI TURDA creat în scopul identificării unor proiecte de interes local inițiate de cetățenii municipiului și pentru încurajarea acestora în a participa activ la identificarea și semnalizarea problemelor cu care se confruntă, la prezentarea de propuneri administrației cu privire la rezolvări și soluții ale acestor probleme sub forma de proiecte, ce vor fi validate de autoritatea locală și supuse unui proces de votare și, în final, implementate cu ajutorul prestatorilor de servicii publice și de interes local. Prin intermediul acestui site, cetățenii se pot autentifica în calitatea de votant pentru proiectele favorite, având astfel posibilitatea de a decide asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul Municipiului Turda (bugetare participativă).

MUNICIPIUL TURDA are sediul social în Turda, P-ța 1 Decembrie, nr. 28, județul Cluj, este operator de date cu caracter personal și în această calitate prelucrează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru contribuabili și a activităților suport specifice administrației publice.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru www.turdadecide.ro , modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea MUNICIPIULUI TURDA.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui utilizator al website-ului MUNICIPIULUI TURDA – www.turdadecide.ro

MUNICIPIUL TURDA se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

MUNICIPIUL TURDA colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu website-ul nostru, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la site și/ sau pentru utilizarea acestuia, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularelor de contact pe care le regăsiți la secțiunea ”INTRĂ ÎN CONT”, necesare pentru autentificare sau înregistrarea unui cont nou de către utilizatorul website-ului, precum și pentru recuperarea contului creat deja, în cazul în care ați uitat parola de logare.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor formulare sunt:

 • adresa de e-mail sau numărul de telefon, parola – (în cazul utilizării formularului de Autentificare),
 • adresa de e-mail sau numărul de telefon, parola nouă – (în cazul utilizării formularului pentru Recuperare Cont),
 • genul, numele și prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, parola stabilită pentru cont, situația personală (locuitor al Municipiului Turda, loc de muncă sau studiu în municipiul Turda) – date necesare conform condițiilor proiectului.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea de a vă crea un cont pe website-ului nostru, respectiv la imposibilitatea de a vota online un proiect de interes local pe care dumneavoastră îl preferați, și astfel, la imposibilitatea pentru dumneavoastră de a vă implica activ în procesul de bugetare participativă derulat de instituție prin intermediul acestui website.

Website-ul nostru include și legături/link-uri către website-uri pe care Municipiul Turda nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți (de ex: www.google.com, www.evozon.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, atunci când vă creați un cont sau vă logați prin intermediul www.facebook.com, s.a). Aceste website-uri funcționează independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le treceți în revistă înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.

Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai ulte dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.turdadecide.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului (coordonatele GPS), tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site, pentru a colecta informații demografice și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

MUNICIPIULUI TURDA prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.turdadecide.ro în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor, ca urmare a vizitării, înregistrării unui cont și accesării conținutului pus la dispoziție pe www.turdadecide.ro de către aceștia;
 • Promovarea unor acțiuni, proiecte, inițiative de interes local pentru cetățenii Municipiului Turda;
 • Pentru exercitarea votului online de către cetățeni cu privire la modul în care va fi cheltuită o parte din bugetul local al Municipiul Turda
 • Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de participare la votul proiectelor de către persoanele fizice interesate (de ex: în etapa de vot a proiectelor, prelucrarea coordonatelor GPS și a adresei IP din momentul votului; evitarea voturilor multiple, prin prelucrarea adresei de email și numărului de telefon la autentificare/înregistrare cont);
 • Centralizarea operațiunilor și administrarea unei baze de date interne în care să fie stocate informațiile cu privire la utilizatorii website-ului, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile de specialitate ale instituției în activitatea acestora în ceea ce privește derularea proiectului.
 • Înregistrarea și/sau mentenanța conturilor.
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ale instituției în contextul asumării și aprobării proiectelor votate de către utilizatori prin intermediul website-ului (punerea în executare a proiectelor care au întrunit cele mai multe voturi, efectuarea activităților de gestiune economică, financiară și administrativă a instituției, execuția bugetară a autorității locale conform aprobării Consiliului Local al Municipiului Turda)
 • Furnizarea de servicii suport pentru solicitările utilizatorilor – informații adiționale despre proiecte, inițiative de interes local, actualizarea unora din datele de identificare, solicitarea de opinii privind gradul de satisfacție al acestora față de serviciile publice oferite.
 • Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice locale;
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic.
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.
 • Pentru soluționarea oricăror sesizări/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care instituția este parte.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește activitatea de elaborare, întocmire, aprobare și execuție a bugetului unității administrativ-teritoriale, pentru înregistrarea financiar-contabilă, s.a.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea instituției noastre, respectiv furnizarea în conformitate O.U.G. Nr. 57/20019 – Codul administrativ, a serviciilor publice de interes local către cetățeni prin activități, inițiative, realizarea de programe și proiecte, prin intermediul instituțiilor și serviciilor publice subordonate, pentru obiective din administrarea Instituției, cum sunt:
  • Infrastructura (zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale
  • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației
  • Spații verzi, locuri de joacă, alte spații publice amenanajate
  • Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, etc)
  • Infrastructură educațională și curlturală
  • Smart City
  • Sănătate
  • Alte domenii de interes pentru cetățeni.
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și altor acțiuni ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor MUNICIPIULUI TURDA și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

MUNICIPIUL TURDA prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare, a interesului de protejare a drepturilor cetățenilor și ale intereselor MUNICIPIULUI TURDA.

Mai precis, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, ci numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere sau distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar MUNICIPIUL TURDA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejarea intereselor persoanelor vizate.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MUNICIPIUL TURDA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul site-ului, precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizorii de servicii de arhivare în format fizic/electronic, de servicii juridice, ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la MUNICIPIUL TURDA, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către MUNICIPIUL TURDA și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care MUNICIPIUL TURDA are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către instituție. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
  • acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
  • procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
  • MUNICIPIUL TURDA nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MUNICIPIUL TURDA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care MUNICIPIUL TURDA are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către MUNICIPIUL TURDA

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

MUNICIPIUL TURDA pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, am luat măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.

De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Vă informăm că sunteți deplin responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a informațiilor înregistrate pe acest site, precum și pentru toate înregistrările realizate pe contul dumneavoastră. Prin prezenta, consimțiți să notificați în scris Instituția cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră, respectiv a contului dumneavoastră. MUNICIPIUL TURDA nu poate fi ținut responsabil pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații de către dumneavoastră.

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Turda, P-ța 1 Decembrie, nr. 28, județul Cluj, sau prin e-mail la următoarea adresă: contact@primariaturda.ro .

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0727 923 915 

Email: dpo@primariaturda.ro

Versiune publicată la data: 20/03/2020