Bugetare Participativă Turda

Având în vedere starea de alertă, în contextul pandemiei de coronavirus, lansarea proiectului Turda Decide 2020 se amână. Orice alte informații vor fi anunțate pe platforma aceasta și pe site-ul Primăriei Municipiului Turda. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Lista proiectelor câștigătoare

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

  1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

  2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Turda şi care vizează un spaţiu din domeniul public sau privat al Municipiului Turda.

  3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Turda cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile.

  4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

  5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

  6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

  7. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

Turda Decide

Lansăm un proiect prin care ne propunem să ascultăm, să analizăm și să acționăm împreună. Administrația publică locală muncește pentru fiecare turdean în parte, iar pentru că vrem să fim tot mai eficienți este nevoie să lucrăm în echipă. Vă invităm să vă implicați direct și să formulați idei dar și soluții care pot duce la îmbunătățirea calității vieții în orașul nostru.

Proiectele realizate de dumneavoastră, după ce vor fi validate de autoritatea locală vor fi supuse votului, iar cele care vor primi cel mai mare număr de voturi, vor fi finațate din bugetul local și vor fi realizate.

Acest proces va fi unul transparent, deschis și va surprinde cu prioritate nevoile turdenilor.

Ideile, propunerile și soluțiile dumneavoastră pot deveni proiecte ce vor fi implementate pentru a crește calitatea vieții din orașul nostru.