Pot trimite propuneri pentru procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Turda şi au vârsta de cel puţin 18 ani. 

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative turdadecide.ro, după crearea unui cont, sau prin completarea fișei proiectului, care poate fi descărcată de aici. Fișa completată poate fi depusă fizic la Registratura Primăriei Turda sau trimisă la adresa de email contact@turdadecide.ro.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Infrastructură (zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale);
b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
c. Spații verzi, locuri de joacă, alte spatii publice amenajate;
d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
e. Infrastructură educațională și culturală;
f. Smart City;
g. Sănătate;
h. Alte domenii de interes pentru cetățeni;

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Turda şi care vizează un spaţiu din domeniul public sau privat al Municipiului Turda.
c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Turda cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile!.
d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
g. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

Nu există o sumă maximă alocată pe proiect. Se vor alege proiectele în funcție de numărul de voturi până la suma totală de 1.000.000 lei.

Vor fi finanțate proiecte până când se ajunge la suma de 1.000.000 lei în total.

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

Primăria Municipiului Turda va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o. 

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere prin platforma bugetării participative.

Atelierele participative îşi propun să stimuleze dezbaterea publică, să asculte sugestiile cetăţenilor și să furnizeze clarificări cu privire la bugetarea participativă. Acestea încurajează participarea prin prezentarea și discutarea propunerilor cetățenilor.

Votarea este restrictionată la teritoriul Municipiului Turda. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Turda și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma turdadecide.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

Fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota opt proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele opt domenii stabilite). 

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa contact@turdadecide.ro sau la numărul de telefon 0264 313 160 interior 154.

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.